Utbildningsdag om sexuella övergrepp

20 Oktober 2020 kl. 10.00–15.00

FSKC ordnar under hösten 2020 fyra utbildningsdagar om sexuella trakasserier och övergrepp mot barn och unga för professionella inom det sociala området och skolor, samt studeranden inom relevanta branscher. Innehållet i alla fyra dagar är lika, så du kan välja den dag som passar dig bäst. Samtliga utbildningsdagar genomförs på distans. 

 

Utbildningsdagarnas innehåll: 

Patricia Thesleff (Sexualterapeut, Arbetshandledare, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)): Att förebygga sexuella övergrepp

Julia Korkman (Docent i rättspsykologi, HU, forskare, Åbo Akademi): Misstankar och utredningar om sexuella övergrepp mot barn och unga

 

Utbildningstillfällena:

29.9, kl. 10-15, webbinarium (denna utbildningsdag är fullsatt)

20.10, kl. 10-15, webbinarium (denna utbildningsdag är fullsatt)

30.11, kl. 10-15, webbinarium (denna utbildningsdag är fullsatt)

15.12, kl. 10-15, webbinarium  (denna utbildningsdag är fullsatt)

 

Målgrupp: 

Professionella som arbetar med barn och unga inom det sociala området, småbarnspedagogik och skolor, samt studerande.

Utbildningstillfällena genomförs med bidrag ur Svenska kulturfonden.

Välkomna!