DelSam - avslutning och fest

09.03.2017 kl. 16:43
Idag tackade vi och avslutade officiellt samarbetet och arbetet inom DelSam (Delaktigt i samhället). Vi bjöd på en tillbakablick, material som artiklar och studerandes arbeten, förhandstitt på slutrapporten samt kaffe och tårta.

DelSam-projekttiden avslutades idag och vi samlades för att minnas den gemensamma tiden. Vi blickade tillbaka på då vi började, hur vi fortsatte och hur vi gick vidare. (Läs mer här )

Överlag kan man konstatera att vi inledde projekt-helheten med strukturerade delaktighetmetoder, där tiden tillsammans med ungdomarna var ganska kort och arbetet handlade mycket om att föra de ungas röst vidare till professionella och fokus på samarbete mellan professionella. De professionella var mycket i fokus, trots ett uttalat delaktighetsgrepp. Sådär i efterhand tänker vi att det lätt blir så, ungdomar tillfrågas men kommer sällan in i själva utvecklingen av verksamheter som riktas till dem själva.

Under den sista projektdelen (DelSam IV) ville vi korrigera detta och satte mest fokus på ungdomarna, samt arbetade med dem mera konkret och i längre processer. Vi hade planer men lät arbetet styras i dialog med ungdomarna. Utgångspunkten blev att tillsammans med ungdomar fundera på innehållet i projektaktiviteterna och sedan lyfta fram ungdomarnas röst, för att på så sätt göra dem mera delaktiga.  Det handlade alltså om att medvetet stödja klientens position, för att bli mera jämlik. Detta gjorde vi för att vi ser att klientrelationen i grunden är ojämn.

En av våra delaktighetsprinciper har varit att, trots det faktum att man jobbar tillsammans, betyder det inte att man kan eller skall ifrånsäga sin roll som professionell. Som professionell har man ett ansvar som ungdomarna inte har. Det är viktigt att komma ihåg att relationen inte är jämlik.  Därför är det den professionellas ansvar att kolla att det gemensamma arbetet känns okej för ungdomarna och att ingen känner sig tvingad att säga något eller att delta. En annan viktig delaktighetsprincip var att förvalta och föra vidare de ungas röst, att ge deras röst en plattform från vilken rösten hörs.

När det gäller ungdomarna själva, kan man tänka sig att när de upplevt arbetet som viktigt och känt sig delaktiga i arbetet, så kommer inte de heller oförändrade ifrån denna process. Hur det påverkar deras liv i fortsättningen och hur de sprider på denna upplevelse, kan också vara betydelsefull med tanke på delaktighet i samhället.

Som projektarbetare och förhoppningsvis som samarbetspart i DelSam-helheten har vi fått ta del av nya delaktighetsmetoder, lärt oss något nytt av ungdomarna och fått nya perspektiv på begreppet delaktighet. Jag vet att åtminstone jag har lärt mig mycket, fått nya insikter och det har inspirerat mig att fortsätta att fördjupa mitt delaktighetskunnande.

Vi tackar ödmjukast för alla som varit delaktiga under denna fina tid!

Ann Backman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver: