FSKC:s infobrev har ändrat form!
Du kommer i fortsättningen att få FSKC:s infobrev i formen ’FSKC/MWI informerar’. ’FSKC/MWI informerar’ utkommer enligt behov och informerar om FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets egen verksamhet.

*************************

Save the date: Seminarium: Att bemöta barn som upplevt sexuella övergrepp

FSKC ordnar 18.12.2019 seminariet ’Att bemöta barn som upplevt sexuella övergrepp’ på G 18, festsalen, Georgsgatan 18, Helsingfors. 

’Att bemöta barn som upplevt sexuella övergrepp’ är ett seminarium på svenska för socialarbetare, lärare, rektorer, småbarnspedagoger och andra professionella som behöver ett praktiskt tillvägagångssätt om hur man kan förebygga sexuellt våld, hur man bemöter ett barn som har blivit eller blir sexuellt utnyttjad och samt om barnskyddets ansvar och erfarenheter från fältet. 

Preliminärt program: 

- Hur kan man förebygga sexualla övergrepp som riktar sig mot barn och unga: Patricia Thesleff,  Sexualterapeut, Arbetshandledare, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS) 

- Erfarenheter från fältet: Nina Skibdahl, Sexualterapeut (NACS, Specialist in Sexological Counselling), Psykoterapistuderande (kognitiv-analytisk psykoterapi), Hälsovårdare/sjukskötare 

- Barnskyddets ansvar: Yrsa Holmberg, socialarbetare med 40 års erfarenhet inom barnskyddet i Helsingfors

- Att samtala med barn i utsatta situationer, Julia Korkman, Docent i rättspsykologi

Vi öppnar anmälningslänken i slutet på september.