FSKC:s Infobrev

FSKC informerar om aktuella frågor, seminarier, kongresser, konferenser och utbildningar en gång per månad genom Infobrevet som skickas per e-post till beställaren. Det går att beställa Infobrevet genom att skicka mejl till fskc@fskc.fi så skrivs man in på e-postlistan.

Deadline för material som önskas publicerat i Infobrevet är tre dagar före publiceringsdagen.

 

I spalten till vänster hittar du alla Infobreven!

 

Infobrevets  deadlines och utgivningsdatum

08                  16.08.2019                         20.08,2019 
09                  16.09.2019                         18.09.2019
10                  21.10.2019                         23.10.2019
11                  18.11.2019                         20.11.2019
12                  16.12.2019                         18.12.2019

Med reservation för förändringar.
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.
 

FSKC på facebook och webben:

På facebook:
tryck här!

webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.