SUOMEKSI

***

Tid:

01.06.2015 kl 12-16.00

Plats:
SFV-huset G18, Festsalen
Georgsgatan 18
Helsingfors

Målgrupp:
Beslutsfattare, ledande tjänstemän, personal i kommuner och organisationer, forskare, studerande, utvecklare och alla som är  intresserade av barnskydd, mångprofessionellt samarbete och systemiskt socialt arbete.

Arrangörer: 
• Mathilda Wrede-institutet
• Institutet för hälsa och välfärd
• Central förbundet för barnskydd
• Folkhälsan

Programmet som PDF:
Ladda ner här!

Hackney-modellen som seminariets tema

Vi vill rikta ett stort stort tack till er alla som deltog i vårt seminarium! Vi hoppas att arbetet kan fortsätta och att vi kan föra det goda från Hackney vidare såväl på strategis- som praktisknivå.

A) Service Manager Robert Kogleks och Head of Safeguarding & Learning Sarah Wrights presentation hittar ni här:

PDF

B) Och Mia Montonen har författat en sammanställning av seminariet som ni hittar här:

PDF

C) Och Katrina Fagerströms tankar via Folkhälsans webbplats om Hackney-modellen:

http://tanktankatyck.bloggar.folkhalsan.fi/barnskyddsarbete-och-framtiden-2/

Bilder:Välkomsthälsning (från vänster):
Katarina Fagerström (Folkhälsan), Päivi Petrelius (Institutet för hälsa och välfärd), Hanna Heinonen (Centralförbundet för Barnskydd), Ilse Julkunen (Helsingfors universitet) och Tua Heimonen (Helsingfors stad).
Sarah Wright och Robert KoglekFullt hus!Johannes Herwig-Lempp och Katarina Fagerström

Grupparbeten

*******************

Under senaste tiden har det finländska barnskyddet och dess arbete diskuterats på många håll och på många olika sätt. I massmedia diskuteras fall, där barnskyddet har misslyckats och man talar om behovet av förebyggande arbete. Samtidigt är resurserna begränsade och omsättningen av personal är stor och problemen som familjerna har är varierande, både till omfattning och innehåll. 

Trots att det redan finns exempel på kommuner där man lyckats få ner barnskyddskostnaderna genom att satsa på förebyggande arbete finns det ännu mycket att göra. I Hackney i London har man med systemiskt socialt arbete fått ner kostnaderna, minskat radikalt på antalet omhändertagningar samtidigt som man har ökat på personalens välmående, på servicens kvalitet och på klientförnöjsamheten. 

Arbetsmodellen i Hackney innebär ett mångprofessionellt samarbete med personal från sociala sektorn och med en kliniker med terapeut utbildning. Man arbetar i team, familjen är alltid kund hos hela teamet. Hela personalen är utbildad i systemiskt socialt arbete. 

Dagens program

12.00 Välkommen & orientering inför dagen

12.15 Presentation av Hackney-modellen, Service Manager Robert Koglek och Head of Safeguarding & Learning Sarah Wright

13.45 Kaffepaus

14.00 Hur kunde modellen och systemiskt socialt arbete implementeras? Arbete i grupp

16.00 Avslutningsord och hemfärd

Eftersom våra gäster kommer från England, USA och Tyskland framförs presentationerna på engelska. Diskussionerna kan föras på svenska och finska och de sammanfattas till engelska så att gästerna kan kommentera.

För mera information kontakta:

Torbjörn Stoor, torbjorn.stoor@fskc.fi, tfn 040 7177367
Katarina Fagerström, katarina.fagerstrom@helsinki.fi, tfn 050 5217 524

Seminariet ordnas av Mathilda Wrede-institutet som årets Mathilda Wrede-seminarium. Vi förverkligar dagen i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och Central förbundet för barnskydd.