FORSKARSOCIALARBETARE 2018-2019

Frida Westerback, socialarbetare, PM, doktorand i socialt arbete (Helsingfors universitet) fungerar som forskarsocialarbetare vid Mathilda Wrede-institutet (2014-2019).

Westerbacks forskning berör lågtröskel Ohjaamo/Navigator-modellen i Helsingfors. Forskningsuppgiften är kopplad till samarbetet mellan Helsingfors social- och hälsovårdsverk och Mathilda Wrede-institutet och forskarsocialarbetarnas arbetsplats är i Mathilda Wrede-institutets och Ab Det finlandssvenska kompetenscentrets utrymmen på Georgsgatan 18.

Kontakt:

Frida Westerback
e-post: frida.westerback@hel.fi
tfn + 358 40 124 9986

 

Planerare

Ilona Fagerström, socialarbetare, PM fungerar som planerare vid Helsingfors stads Social- och hälsovårdssektorns utvecklingsenhet. Hälften av arbetsuppgiften riktas till Mathilda Wrede-institutets verksamhet. Ilonas uppgift vid Mathilda Wrede-institutet är att planera och koordinera MWI-verksamhet i samverkan med MWI-samarbetsparter. Tag kontakt med Ilona om du har frågor, tankar eller idéer kring praxisarenan.

Kontakt:

Ilona Fagerström
e-post: ilona.fagerstrom@hel.fi
tfn + 358 50 548 9063