Den mångprofessionella praxisarenan inom det sociala området

Praxisarenan är ett forum för samverkan och interaktion mellan utbildning, forskning och praktik inom det sociala området. Nätverket grundades år 2009 för att främja samarbetet mellan avtalsparterna vid Mathilda Wrede-institutet som är:

-   de fem kommunerna Borgå stad, Helsingfors stad, Esbo stad, Kyrkslätts kommun och   Raseborgs stad,

-   den svenskspråkiga socialarbetarutbildningen vid Helsingfors universitet: kandidatutbildningen vid Svenska social- och kommunal högskolan (SSKH) och

magisterutbildningen vid institutionen för social­vetenskaper, Statsvetenskapliga fakulteten

-   socionomutbildningen vid Yrkeshögskolan Arcada

-   Mathilda Wrede-institutet vid Det finlands­svenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) fungerar som koordinator för nätverket. Tidvis har nätverket haft en deltidsanställd koordinator.

Den här webbplatsen finns till för alla praktiker, studerande, lärare, forskare och servicebrukare inom det sociala området som är intresserade av att konkret utveckla praktiken och praktikundervisningen på området. De erfarenheter som samarbetsnätverket ger kan publiceras här för andra aktörer att ta del av och använda i sitt eget utvecklingsarbete.

 

Vad ger praxisarenan: som PDF-fil här!