Resurser

Praxisarenan stöder samarbetspartnernas egen verksamhet och arbetet sker i huvudsak med egna personal- och andra resurser vid högskolorna och i praxiskommunerna. Koordineringen och planeringen sköts av en arbetsgrupp bestående av representanter för högskolorna och FSKC, och administrationen sköts av FSKC.

Tidvis har en nätverkskoordinator varit anställd med extern finansiering: år 2009 (30-50 %), år 2010 (15 %) och från september 2013 till januari 2014 (40 %). Praxisarenans effektivare verksamhet kräver en nätverkskoordinator/-ledare och finansiering söks från olika håll.