Målsättning

Praxisarenans huvudsakliga uppgift är att stärka det systematiska samarbetet mellan forskning, undervisning och praktik inom det sociala området genom att utveckla kollektiva lärande- och forskningsmiljöer, där praktiker/professionella, servicebrukare, studerande och lärare/forskare samarbetar och lär av varandra. Samtidigt produceras relevant kunskap som främjar en forskningsbaserad praktik och en praktiknära forskning i allmänhet. 

Praxisarenans uppdrag är tudelat:

  1. Högskolorna vill utveckla kollektiva lärande- och forskningsmiljöer för att stärka samarbetet kring och förutsättningarna för praktikundervisningen, som i huvudsak handlar om praktikbesök, handledd praktik och praktikforskning.
     
  2. Kommunerna vill förbättra rekryteringen av personal och stärka förutsättningarna för utvecklingsarbete och praktikforskning i kommunen. 

 

Även om tyngdpunkten i Praxisarenans verksamhet ligger på socialarbetares och socionomers (yh) utbildning, praktik och kunskapsproduktion, så riktas verksamheten också till de mångprofessionella team och sektoröverskridande samarbetsgrupper där dessa professionella ingår. Vi tror att ett smidigt samarbete mellan olika yrkesgrupper och sektorer ger bättre resultat i arbetet.  Därav namnet ’mångprofessionell praxisarena’. Att utveckla och studera mångprofessionellt samarbete är dessutom ett viktigt tema för nätverket.