SOCIALEXPO 2021

 

För första gången ordnades Socialexpo virtuellt i samband med Mathilda Wrede seminariet. Fina videopresentationer gjorda av Svenska social- och kommunalhögskolans studerande i socialt arbete som avlagt sin praktikperiod under våren var tillgängliga under expot. Virtuella expot möjliggjorde en virtuell posterutställning där man kunde bekanta sig med posters och praktikforskningsrapporter gjorda av Helsingfors universitets magisterstuderanden som avlagt sin kurshelhet i praktikforskning 2020-2021! Praktikforskningarna finns tillgängliga fortfatarne på institutets hemsida, under denna länk.

 

Foto: pixabay

Detta byggs en god praktikerfarenhet av enligt deltagarna i Socialexpo 2021: