Mathilda Wrede-seminariet är en årlig förekommande sammankomst, som arrangeras under våren kring Mathilda dagen den 14.3. Seminariet är ett samarbete med våra partner inom institutet. Temat under seminarierna varierar men fokuserar kring forskning, undervisning och praktik i socialt arbete i mångprofessionella miljöer.  Seminariet samlar deltagare från olika områden och både undervisare, forskare, praktiker och studeranden är välkomna. Här under har vi samlat material från seminarierna sedan 2005. God läsning!
 

_________________________________________________________________________________

Seminariet 2018

Signifikanta sociala relationer - socialt arbete i nya kontexter
16.1.2018 kl. 8.30-11.30  
Svenska social- och kommunalhögskolan (festsal, Snellmansgatan 12)

Temat för Mathilda Wrede-seminariet 2018 är socialt arbete i nya kontexter. Seminariets huvudtalare är professor Philip Lalander från Malmö högskola. Lalander föreläser om unga som blivit definierade som ensamkommande och deras erfarenheter av socialarbetare och andra signifikanta sociala relationer. Föreläsningen belyser socialt arbete ur de ensamkommande ungdomarnas perspektiv.

Läs hela programmet här.

Philip Lalanders presentation kan laddas ner här.

Läs också Säde Pitkänens blogg här.

_________________________________________________________________________________

Seminariet 2017

Kultur och dess möjligheter inom det sociala området.

Läs mer om seminariet 15.6.2017 här.

Blogginlägg om seminariet:

http://www.fskompetenscentret.fi/mathilda_wrede_institutet/mwi_blogg/article-128206-59165-tankar-kring-mathilda-wredeseminariet

______________________________________________________________________________________

Seminariet 2016

MED FOKUS PÅ BRUKAREN - uppdaterad info med presentationerna:

Läs mer om året seminarium 14.03.2016 här!
______________________________________________________________________________________

Seminariet 2015
Hackney-modellen - En möjlighet för det finländska barnskyddet?

Läs mer om året seminarium 01.06.2015 här!

______________________________________________________________________________________

Seminariet 2014
"Orientering i mångprofessionella miljöer"

Sammandrag av saminariet 14.3.2014, Ann Backman

Elisabeth Willumsen: Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter
og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø?

Ilse Julkunen: Praktikforskning som resurs i mångprefessionella miljöer
______________________________________________________________________________________
Seminariet 2013
"10 år av praktik, kunskap och lärande"

Tapio Salonen: Kommunen som kunskapsproducent
Anna Angelins doktorsavhandling: Den dubbla vanmaktens logik
En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna

Ilse Julkunen: Utveckling. Visioner. Helsinki Statement.
______________________________________________________________________________________

Seminariet 2012
"Forskningen i praktiska exempel vid Mathilda Wrede-institutet genom tiderna"

Sammandrag av seminariedagen 14.3.2012, Mia Montonen

Ilse Julkunen: Mathilda Wrede-institutet som finlandssvensk aktör revisited
Ann-Marie Lindqvist: Stödbaserat beslutsfattande
Eivor Österlund-Holmqvist: Dagens ungdomar utmanar oss (se sammandraget)
Pia Eriksson: Berättelser om adoption, praktik och forskning
Mikaela Lindroos: Vad har arbetet som forskarsocialarbetare medfört? (se sammandraget!
Harry Lunabba: Forskning om att hjälpa pojkar
______________________________________________________________________________________
Seminariet 2011
"Brukarmedverkan - mycket tal men lite vägkost?"

Ilse Julkunen: Brukarmedverkans trappor och dimensioner
Verner Denvall: Det sociala arbetet som brobyggare - om brukarmedverkan inom utbildning, kunskap- och samhällsutveckling
Sauli Suominen: Brukarmedverkan
Minna Mattila-Aalto: Miten jostain päihdeongelmaisesta olisi käyttäjälähtöiseen kehittämiseen? - kansalaiset palvelunkehttäjinä
Marika Johansson: Greppa livet-projektet och erfarenhetsexperter
Pia Takayama: Omaan toipumiseen päihdeongelmasta
_____________________________________________________________________________________

Seminariet 2010
"Internationell migration och genus: nya perspektiv och interaktioner inom välfärdssektorn"

Sammandrag av seminariedagen 15.3.2012, Camilla Nordberg

Camilla Nordberg: Internationell migration och genus: nya perspektiv och interaktioner inom välfärdssektorn
Salla Tuori: Invandrade kvinnor i projektsamhället - vad innebär det mångkulturella som ett projekt?
Lillan Ivars: God integration av invandrare i Österbotten
_____________________________________________________________________________________
Seminariet 2009
"Samarbetet mellan barnskydd och missbrukarvård"
_____________________________________________________________________________________

Seminariet 2008
"Aktivering och delaktighet i arbetet med äldre"

Peter Öberg: Den åldrande befolkningen
Ylva Krokfors: Bedömning av äldres funktionsförmåga
_____________________________________________________________________________________

Seminariet 2007
"Dialogen i socialt arbete"

_____________________________________________________________________________________

Seminariet 2006 (mars 2006)
Hur kan livsberättelser användas i socialt arbete?

Johanna Björkenheim: Vad är det biografiska perspektivet i socialt arbete?
Johanna Levälahti: Biografiskt arbete i återhämtningsprocessen
Vilma Hänninen: Tarinat elämänmuutoksista selviytymisessä
 

The Mathilda Wrede seminar 2006 (september 2006)
"Life stories and re-integration processes - a new perspective i social work?"

Kirsi Nousiainen: Life narration and social work
Peter Sommerfeld: Biographial Interviews and Re-Intergration Processes
______________________________________________________________________________________

Seminariet 2005
"Radikalt socialt arbete förr och nu"
______________________________________________________________________________________