Det sociala rummet — fenomen, forskning, praktik

”Det sociala rummet” — en podcast om aktuella fenomen, forskning, praktik och utvecklingsarbete inom det sociala området. I podcast-serien för FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets personal samhälleligt viktig dialog med sakkunniga inom aktuella temaområden. 

Målgruppen för podcasten är sakkunniga inom det sociala området, men också andra intresserade. Syftet med podcasten är att föra dialog om aktuella teman i ett lättillgängligt format. Intresserade kan lyssna på podcasten vid den tidpunkt som passar var och en allra bäst.