MW

Ett nytt verksamhetsår och bloggstart

06.02.2018 kl. 09:41
Det nya året fick en fin start med Mathilda Wrede – seminariet som ordnades den 16.1 på Soc&kom. Temat var Signifikanta sociala relationer - socialt arbete i nya kontexter, med huvudtalaren Philip Lalander som föreläste om unga ensamkommande och deras erfarenheter av socialarbetare.

 

Det nya året fick en fin start med Mathilda Wrede – seminariet som ordnades den 16.1 på Soc&kom. Temat var Signifikanta sociala relationer - socialt arbete i nya kontexter, med huvudtalaren Philip Lalander som föreläste om unga ensamkommande och deras erfarenheter av socialarbetare (presentationen). Därefter följde en paneldiskussion om både strukturella och innehållsmässiga utmaningar som de professionella på det sociala fältet upplever i sitt arbete idag.

Mathilda Wrede – institutets nya strategi trädde i kraft fr.o.m. i år och innehåller både bekanta fokusområden och nya öppningar. I centrum för verksamheten är naturligtvis praktikforskningen på aktuella substansområden, men också ett förstärkt samarbete både inom forskning och förändringsarbete. I Helsingfors fortsätter Frida Westerbacks forsknings- och utvecklingsarbete inom Navigatorn-verksamheten under de två kommande åren med en vidareutveckling av både tvåspråkig verksamhet och svenskspråkiga nätverk.

Vid sidan om utvecklingsarbetet är det viktigt att fundera på vilka ramar de framtida social-och hälsovårdslandskapen erbjuder för verksamheten både inom Mathilda Wrede-institutet och Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC). Ur Nylands perspektiv sett är man i full gång med beredningsarbetet inför sohä-reformen och arbetet har också fått en bra början för frågor gällande forskning, undervisning och utveckling. En egen grupp arbetar med att utreda och bereda ett förslag om hur Nylands landskap på bästa sätt kan stöda svenskspråkig utveckling av social- och hälsovård.

Inom institutet vill vi satsa på att förstärka vår externa kommunikation, delvis för att uppnå bättre synlighet för verksamheten men också för att uppmuntra till reflektion och diskussion om aktuella frågor på det sociala området. Mathilda Wrede -bloggen är ett forum för just det ändamålet, och sakkunniga kan skicka ett inlägg i antingen text- eller videoformat. Kontakta Ilona Fagerström eller Frida Westerback (förnamn.efternamn@hel.fi) om du känner dig inspirerad att blogga!

 

Säde Pitkänen
Styrelseordf., MWI-institutet
Helsingfors stad

Säde Pitkänen